ਈਸੀਜੀ
Paper Series Video

ਸੀ.ਟੀ.ਜੀ.
Paper Series Video

● CTG ਭਰੂਣ ਮਾਨੀਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ
● The Paper are compatible with EDAN MFM2, COMEN STAR5000C, SEERIR 618B, ENAN MAFM, HP M13515,MT-325, ect.
● ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ultrasonic Paper series video

The Paper are compatible with UP-811/8550/860/890, UP-895/897, ect.